Föreningen Räddningskårer I Samverkan

Vi arbetar för att minska bränderna i samhället

Föreningen Räddningskårer i samverkan, FRIS, bildades 1996 och är ett ideellt nationellt nätverk för landets räddningstjänster. 170 kommuner är i dag medlemmar. FRIS arbetar aktivt för att minska antalet bränder i samhället genom att sprida kunskap och information om hur man skall agera vid en brand.

FRIS har i många år erhållit uppdragsersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi har sedan starten bl.a. hjälpt till att sprida kunskap och information till målgrupperna: Nyanlända genom samarbete med SFI-utbildningarna runt om i Sverige, Fastighetsskötare, Bostadsrättstyrelser, Hemtjänstpersonal och Boende i flerfamiljshus.

Under 2023 kommer vi att erbjuda information och utbildning till målgruppen äldre 65+ och till personer med funktionsnedsättning. FRIS anordnar också ett par gånger per år längre webbinarium om ”Förebyggande brandskydd” där vi fördjupar oss i ämnet.


Brandutbildning riktad mot Högstadieelever

Föreningen FRIS startar nu kostnadsfria utbildningar riktade mot högstadieelever med start hösten 2023. Utbildningen är öppen för alla och ger goda råd och tips på hur man ska agera vid en brand samt hur ens hem kan göras mer brandsäkert. Vi vill göra eleverna medvetna om att man med små medel kan göra sitt hem brandsäkert och minska antalet brandtillbud samt hur man skall agera vid en brand.

Alla utbildningar genomförs digitalt och man kan välja att följa dem enskilt eller i grupp. En utbildare är med ”live” på varje utbildning och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Klicka här för mer information och anmälan


Utbildning riktad mot äldre 65+

Föreningen FRIS startar med start januari 2023 kostnadsfri brandskyddsutbildning riktad mot målgruppen äldre 65+. Utbildningen är öppen för alla och ger goda råd och tips på hur man ska agera vid en brand samt hur ens hem kan göras mer brandsäkert. Utbildningen har tagits fram av Föreningen FRIS i samarbete med PRO och SPF Seniorerna med stöd från MSB.

Alla utbildningar genomförs digitalt och man kan välja att följa dem enskilt eller i grupp. En utbildare är med ”live” på varje utbildning och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Klicka här för mer information och anmälan


Kostnadsfria digitala utbildningar

Vi erbjuder ett antal kortare (ca en timme) utbildningar för olika målgrupper där vi informerar om brandskydd och hur man skall agera, både förebyggande men också hur man skall agera när det inträffar ett tillbud. Mer information och hur du anmäler dig hittar du under respektive utbildning.


Kostnadsfria webbinarium

Våra kostnadsfria webbinarium är ett längre (ca 2-3 timmar) digitalt informationstillfälle där vi fördjupar oss mer kring ämnet. Vi får ta del av erfarenheter från olika delar av landet och vi bjuder in externa föreläsare.
Kostnadsfri informationsfilm – Glöm inte släcka ljusen!

Vår informationsfilm får användas kostnadsfritt och ni väljer själv hur ni vill sprida den inom era resp organisationer. Länk i nyhetsbrev, Facebook, den egna hemsidan etc.

Läs mer och beställ här


Välkommen till årsmöte föreningen FRIS 24 april -23.

Föreningen FRIS kommer även i år genomföra ett digitalt ÅRSMÖTE. Detta sker måndagen 24 april kl 15.00. Anmälan om deltagande sker till info@foreningenfris.se för att få en länk till mötet. FRIS har genomfört ett bra 2022 med ett mycket stort antal utbildade om brandskydd i bostadshus. Vi fortsätter på samma sätt under 2023 men med utökat antal fysiska utbildningar. Välkommen!