Brandskyddsutbildning boende och hyresgäster

Kostnadsfri digital utbildning om förebyggande brandskydd till era boende fortsätter under hösten!

Föreningen FRIS kommer under hösten 2022 att erbjuda kostnadsfri utbildning i grundläggande brandkunskap till boende och hyresgäster inom bostadssektorn. Denna utbildning sker med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS för utbildning och information inom bostadssektorn. Antalet utbildningstillfällen är begränsat. Bostadsbolaget har möjlighet att lägga upp länk till utbildningen digitalt på den egna hemsidan så att alla boende kan ta del av den i efterhand. Utbildningarna genomförs som ett webbinarium ca. en timme.

Utbildningen innehåller följande kapitel:

 • Regelverk och statistik
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandrisker
 • Teknisk utrustning
 • Reagera och agera
 • Förebyggande brandskyddsarbete

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till de boende/hyresgäster.

Instruktör: Alla våra instruktörer är utbildade och erfarna brandinstruktörer.

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan.

Information: Karsten Erichs, 070-247 23 00

  Datum:

  7 juni kl 14.0014 juni kl 14.00

  Antal deltagare:

  Namn på deltagare: