Vi erbjuder kostnadsfri utbildning om brandskydd

Föreningen Räddningskårer i samverkan, FRIS, bildades 1996 och är ett ideellt nationellt nätverk för landets räddningstjänster. 170 kommuner är i dag medlemmar. FRIS arbetar aktivt för att minska antalet bränder i samhället genom att sprida kunskap och information om hur man skall agera vid en brand.

FRIS har i många år erhållit uppdragsersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi har sedan starten bl.a. hjälpt till att sprida kunskap och information till målgrupperna: Nyanlända genom samarbete med SFI-utbildningarna runt om i Sverige, Fastighetsskötare, Bostadsrättstyrelser, Hemtjänstpersonal och Boende i flerfamiljshus.

Under 2023 kommer vi att erbjuda information och utbildning till målgruppen äldre 65+ och till personer med funktionsnedsättning. FRIS anordnar också ett par gånger per år längre webbinarium om ”Förebyggande brandskydd” där vi fördjupar oss i ämnet.

Just nu erbjuder vi följande utbildningar

Informationsfilmer riktade mot bostadssektorn

Brand i bostadshus är ojämförligen det största brandskyddsproblemet i Sverige – 60 procent av alla bränder som inträffar sker i bostadshus. Under 2000-talet har 906 personer omkommit i Sverige vid bränder i bostaden. 7.000 personer har skadats och förts till sjukhus. Den totala skadekostnaden under dessa år uppgår till 12 miljarder kronor. Statistiskt sett inträffar det cirka 20 bostadsbränder i Sverige per dygn. Det är bränder som räddningstjänsten rycker ut på.

Försäkringsförbundets statistik visar att antalet småbränder som den enskilde släcker själv är det tredubbla – alltså 60 st. brandtillbud varje dygn.

Vi erbjuder ett antal Informationsfilmer som riktar sig mot bostadssektorn och som får användas kostnadsfritt. Ni väljer själv hur ni vill sprida den inom era resp organisationer. Länk i nyhetsbrev, Facebook, den egna hemsidan etc.