Brandutbildning för hemtjänstpersonal

Välkommen till en kostnadsfri utbildning för personal inom hemtjänsten om ökad kunskap om brand!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen har inlett samarbete i en viktig kampanj om brandskydd för särskilt riskutsatta. Andelen äldre som omkommer vid bostadsbränder är fortfarande oroande hög.

Föreningen FRIS, räddningstjänster i samverkan, har fått bidrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att inom bostadssektorn öka kunskapen om brandskydd. Vi kan därför erbjuda er kostnadsfri utbildning. Allt informations- och utbildningsmaterial presenteras i våra webbinarier. FRIS erbjuder kostnadsfri utbildning av personal inom hemtjänsten gällande brandskydd i bostaden. Utbildningen sker digitalt och är på 60-75 minuter. Fritt antal deltagare.

Vår utbildning omfattar följande moment:

 • Få förståelse för hur en brand uppkommer och utvecklas
 • Känna till förebyggande brandskydd
 • Brandskyddskontroll
 • Tekniska hjälpmedel
 • Lära sig ingripa på rätt sätt

Anmälan i formuläret nedan. Medverkan i webbinariet är kostnadsfritt. Fritt antal deltagare från kommun/organisation/företag.

  Datum:

  26 september kl. 10.005 oktober kl. 10.005 oktober kl. 14.009 oktober kl. 10.0013 oktober kl. 10.0013 oktober kl 14.0023 oktober kl. 10.0023 oktober kl 14.00

  Antal deltagare:

  Namn på deltagare: