Brandsäkerhet i hemmet

Kostnadsfri brandskyddsutbildning för äldre 65+

Föreningen FRIS erbjuder digitala utbildningar i grundläggande brandkunskap för äldre 65+. Utbildningen sker med stöd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS. Alla våra utbildare är brandmän/brandbefäl med lång erfarenhet. Alla utbildningar genomförs digitalt och man kan välja att följa dem enskilt eller i grupp. En utbildare är med ”live” på varje utbildning och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

De allra flesta dödsbränder som inträffar i Sverige sker i bostäder. Varje år omkommer cirka 90 personer där äldre och ensamboende är överrepresenterade. Många äldre har begränsad förmåga att agera vid ett inträffat brandtillbud. Den egna insatsen och hur man agerar de första minuterna är avgörande.

Utbildningen ger goda råd och tips på hur man ska agera vid en brand samt hur ens hem kan göras mer brandsäkert.

Utbildningen har tagits fram av Föreningen FRIS i samarbete med PRO och SPF Seniorerna med stöd från MSB.


Fakta
Namn: Brandskyddsutbildning 65+
Utbildningens längd: 60 minuter.
Utbildningens innehåll:

 • Statistik
 • Brands uppkomst
 • Reagera och agera
 • Brandskydd på lika villkor
 • Olika hjälpmedel

Informationsblad: Ladda ner
Kontaktperson FRIS: Gustaf Erichs, tel: 070-833 43 63
Anmälan: Anmäl er genom att välja något av nedanstående utbildningar.


Individuella öppna utbildningar

Till de öppna utbildningarna anmäler man sig enskilt till önskat utbildningstillfälle. Man erhåller en möteslänk och deltar i utbildningen via en dator eller platta. Nya utbildningstillfällen läggs ut allt eftersom.

Jag vill anmäla mig till en öppen utbildning

  Klicka i önskat utbildningstillfälle nedan:

  tisdag 10 januari 13.30tisdag 10 januari 15.00fredag 13 januari 13.30fredag 13 januari 15.00månad 16 januari 13.30måndag 16 januari 15.00onsdag 18 januari 13.30onsdag 18 januari 15.00tisdag 24 januari 13.30tisdag 24 januari 15.00torsdag 26 januari 13.30torsdag 26 januari 15.00månad 30 januari 13.30måndag 30 januari 15.00onsdag 1 februari 13.30onsdag 1 februari 15.00tisdag 7 februari 13.30tisdag 7 februari 15.00onsdag 15 februari 13.30onsdag 15 februari 15.00


  Grupputbildningar – delta i utbildningen tillsammans

  Boka in en grupputbildning i samband med till exempel ett distriktsmöte eller föreningsträff. Minst 12 deltagare. Den som är kontaktperson fyller i anmälningsformuläret och ger några olika önskemål om datum och tid. Därefter tar FRIS kontakt för att bestämma detaljerna.

  Jag vill boka in en grupputbildning
  Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.