Brandskydd i bostaden – Högstadieelever

Brandutbildning riktad mot Högstadieelever.

Föreningen FRIS startar nu kostnadsfria utbildningar riktade mot högstadieelever med start hösten 2023. Utbildningen är öppen för alla och ger goda råd och tips på hur man ska agera vid en brand samt hur ens hem kan göras mer brandsäkert. Vi vill göra eleverna medvetna om att man med små medel kan göra sitt hem brandsäkert och minska antalet brandtillbud samt hur man skall agera vid en brand.

Alla utbildningar genomförs digitalt och man kan gå utbildningen i grupp eller enskilt. En av våra utbildare är med ”live” på varje utbildning och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Utbildningen är totalt ca. 40 minuter lång. Är du intresserad av en kostandsfri brandutbildning för din skola/skolklass?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan och uppge önskemål/förslag på utbildningstid. Vi kontaktar er och bokar upp en tid. Denna utbildning ingår i vårt utbildningsprojekt som bedrivs med stöd av MSB för att minska bostadsbränderna i Sverige.