Nedladdningar

FRIS erbjuder kostnadsfritt informationsmaterialet ”Brandskydd i lägenhet”.
Informationsmaterialet är framtaget och anpassat för att läggas ut på en hemsida eller för utskrift

Brandskyddsutbildning av fastighetsskötare
Ladda ner åhörarkopior här

Ladda ner MSB:s folder Brandsäkerhet i flerbostadshus här

Ladda ner foldern En olycka händer så lätt här

Checklista
Ladda ner checklista här

A4-kortet innehåller goda råd om hur man skall agera när det brinner i den egna lägenheten eller på annan plats i huset och finns på följande 15 språk (OBS! klicka på respektive språk för nedladdning):

Friskort

Materialet är copyrightskyddat och får inte mångfaldigas eller modifieras utan tillstånd av FRIS.
Vill ni ha en tryckt version av A4-kortet finns det att köpa från Informationsbolaget.

För mer information se www.informationsbolaget.se