Goda råd om ett bättre brandskydd i bostaden

Årsmöte FRIS Datum: 29/4 -24, kl 15.00. Plats: digitalt. Föranmälan krävs.

Ett utbildningsprojekt för att minska bostadsbränderna i Sverige

Varje år omkommer 80-90 personer vid bostadsbränder i Sverige. Under december månad ökar antalet dödsbränder och den totala skadekostnaden för bostadsbränder uppgår till 4-5 miljarder kronor varje år.

FRIS (Föreningen Räddningskårer i Samverkan) har med stöd av MSB tagit fram ett utbildnings- och informationsmaterial “Glöm inte släcka ljusen” som vi erbjuder kostnadsfritt till bostadsföretag, brf-föreningar, fastighetsägare, pensionärsorganisationer och räddningstjänster i hela Sverige. Vi uppmanar er att sprida materialet inom den egna organisationen. Ex. via nyhetsbrev, hemsida, Facebook eller andra informationskanaler ni använder för att kommunicera med era boende. Ett bra exempel kan kanske vara att sätta upp informationskortet i trapphusen/hissen.

Vårt kostnadsfria material består av:

  • Informationsfilm “Goda råd om ett bättre brandskydd i bostaden” (13 min)
  • 16-sidig informationsfolder “En olycka händer så lätt”. Ladda ner folder här
  • Informationskort/checklista “Glöm inte att släcka ljusen” att sätta på insidan av ytterdörren.

Se filmen ”Goda råd om ett bättre brandskydd i bostaden”

Bädda in filmen på er egen hemsida
Vill du bädda in filmen på er egen hemsida klicka flygplanet () upp till höger i filmspelaren, klicka sedan på kod-symbolen () där efter på copy-knappen. Nu är koden kopierad och kan enkelt läggas in på er hemsida.

En olycka händer så lätt – informationsfolder

Genom kunskap och information borde vi alla gemensamt kunna medverka till att bränderna i våra bostäder minskas. Därför görs nu krafttag i hela landet på en informationskampanj för Brandsäkrare bostäder.

Det viktigaste är att Du har kunskapen om brandskydd. Hur du ska förebygga brand och hur du ska agera om någonting skulle hända. I detta häfte får Du en hel del viktig information – läs och lär dig mer om brand. Du får också en grundläggande information om första hjälpen, krishantering, äldresäkerhet, barnsäkerhet och alarmering.

Ladda ner informationsfolder här

Informationskort/checklista “Glöm inte att släcka ljusen”

“Glöm inte släcka ljusen” erbjuder vi kostnadsfritt till bostadsföretag, brf-föreningar, fastighetsägare, pensionärsorganisationer och räddningstjänster i hela Sverige. Vi uppmanar er att sprida materialet inom den egna organisationen.

Ett bra exempel kan kanske vara att sätta upp informationskortet i trapphusen/hissen.

Ladda ner checklista Ladda ner informationskort

Vi önskar er en god och brandsäker julhelg! Med vänlig hälsning
Mats Kumblad
Brandmästare
ordförande FRIS
info@foreningenfris.se