Brandskyddsutbildning – Satsa på besök i bostadsområden

Välkommen att medverka i ett utbildningsprojekt med stöd av MSB – Kåren erhåller ersättning vid insatser för att minska bostadsbränderna.

Föreningen FRIS bedriver även detta år uppdragsutbildning i samarbete med räddningstjänsten och med bidrag från MSB. Årets tema är brandskydd i bostaden med inriktning på ökad kunskap och hur man ska förebygga och agera.

Alla räddningstjänster som genomför informations- eller utbildningsinsats för att öka kunskapen inom förebyggande bostadsbrandskydd erhåller ersättning från Föreningen Räddningskårer i Samverkan (FRIS). Exempel på en utbildningsinsats kan vara allt från hembesök ute i bostadsområden, informationsträff med pensionärsorganisation, informationsinsats på lokala torget från räddningsstyrkan, information till hemtjänstpersonal etc.

FRIS ger ekonomisk ersättning till räddningstjänsten för besök i bostadsområden
FRIS erhåller bidrag från MSB för dessa förebyggande åtgärder och ersätter räddningstjänsten med en fast summa per tillfälle. Utbildningen är cirka 60-80 minuter, ingen praktik. Ersättning för varje tillfälle är 1.800 kr exkl. moms. Ni använder ert eget utbildningsmaterial. En 16-sidig folder “En olycka händer så lätt” i format A5 kan rekvireras kostnadsfritt från FRIS och delas ut vid informations-/utbildningstillfället.

Detta är ett utmärkt tillfälle för både hel- och deltidsbrandmännen att informera och nå ut med viktigt budskap om brandsäkerhet och samtidigt få ekonomisk ersättning.

Önskar ni medverka? Kontakta Åsa Ogestad via mail info@foreningenfris.se så berättar hon mer hur man bokar och redovisar sina tillfällen m.m. Mycket välkommen att medverka.

Med vänlig hälsning
Karsten Erichs
Generalsekreterare i FRIS
Mail: info@foreningenfris.se
Tel: 070-247 23 00