Öka kunskapen om brandskydd i bostaden

Beställ ditt kostnadsfria utbildningsmaterial här

Föreningen Räddningstjänster i samverkan (FRIS) bildades i slutet av 1990-talet. I dag är drygt hälften av Sveriges kommuner med i organisationen. FRIS har i många år fått ersättning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att utbilda nyanlända till Sverige i grundläggande brandkunskap. Den utbildningen har i huvudsak genomförts av räddningstjänster i hela landet i samverkan med bl.a SFI-utbildningen.

Föreningen FRIS har för de kommande åren beviljats ersättning av MSB för att genomföra utbildning inom bostads-sektorn. Det brinner varje år i 25.000 bostäder, 70 personer omkommer, ett 1.000 tal personer skadas. Kostnaden för för skadorna som vållas uppgår till mer än 1 miljard kronor. Vi erbjuder nu bostadsbolagen ett webbaserat material som är kostnadsfritt för alla bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

Utbildningen “Brandskydd i bostaden” består av:

  • Informationsfilm 8 min om brandskydd i bostaden. Informationsfilmen finns förutom på svenska även på ytterligare 14 språk.
  • Webbutbildning – 9 stycken frågor i en kunskapstest och 5 informationsfilmer.
  • Informationskort – A4-blad att sätta upp eller dela ut till boende om brandskydd i bostaden. Finns på14 olika språk.

Allt material är tillgängligt via nätet och är kostnadsfritt. För att ta del av den kostnadsfria utbildningen krävs en inloggning. Du erhåller inloggningsuppgifter genom att fylla i formuläret nedan.