Brandskyddsutbildning av fastighetsskötare

Målgrupp: Fastighetsskötare som arbetar i bostadssektorn

Föreningen FRIS erbjuder kostnadsfri utbildning av fastighetsskötare/ fastighetsvärdar i grundläggande brandkunskap inom bostadssektorn. Denna utbildning sker med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS för utbildning och information inom bostadssektorn. Föreningen FRIS erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar riktade mot fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Personalen har en viktig roll i det förebyggande brandskyddsarbetet genom att vidare informera och och arbeta aktivt i kontakten med hyresgäster och boende.

Bostadsbolaget kan samla ihop sina fastighetsskötare vid ett och samma tillfälle eller dela upp på flera utbildningar. Antalet utbildningar är begränsat.

Utbildningen innehåller följande kapitel:

 • Regelverk och statistik
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Ökad tillsyn av räddningstjänsten
 • Anlagd brand
 • Reagera och agera

Tid & plats: Utbildningen genomförs som ett webbinarium på ca 90 minuter.
Målgrupp: Fastighetsskötare/-förvaltare/-värdar som arbetar i bostadssektorn
Datum: Se datum i formuläret nedan.
Instruktör: Alla våra instruktörer är utbildade brandbefäl.
Frågor: Kontakta Gustaf Erichs tel: 0708-334363
Anmälan: Anmälan i formuläret nedan

  Datum:

  11 oktober kl 10:0019 oktober kl 14:00

  Antal deltagare:

  Namn på deltagare: