Bostadsbrandskydd för äldre

Samverkan krävs för att stärka brandskyddet för äldre

Kostnadsfritt webbinarium för att förhindra dödsbränder!

Varje år omkommer 70-80 personer vid bostadsbränder. Statistiken och forsknings- rapporter visar att äldre personer är överrepresenterade. Ett faktum är att alltfler äldre bor kvar längre hemma och att de drabbas så hårt vid bostadsbränder kan exempelvis bero på̊ att äldre har sämre hörsel och sämre förmåga att röra sig fullt ut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen startar nu en nationell kampanj för att förbättra brandskyddet för äldre. Regeringen har i utredningen “Effektivare räddningstjänst” tydligt sagt ifrån att de äldre måste prioriteras vad gäller brandskyddet. De ansvariga kommunala förvaltningarna måste samverka.
– Genom kunskap och genom samarbete mellan de som kommer i kontakt med riskgrupper går det att förhindra dödsbränder, säger Andreas Forsberg, handläggare MSB.

Det finns nu en vägledning med råd och rekommendation samt utbildnings- och informationsmaterial som riktar sig till beslutsfattare och handläggare inom vård och omsorgsområdet samt utförare som arbetar i människors hem. Projektet redovisas i ett webbinar som är kostnadsfritt. Vi kommer även att berätta om ett inlett samarbete mellan räddningstjänsten och socialtjänsten i Västerviks kommun.

Webbinariet “Brandskydd för äldre” innehåller bl.a:

  • Vägledningen med råd och rekommendationer
    Andreas Forsberg, MSB och Erik Wessman, Socialstyrelsen
  • Genomgång utbildnings- och informationsmaterial
  • Så samverkar vi i Västerviks kommun
    Jakob Dahlquist, Räddningstjänsten och Sven Tholén, Socialförvaltningen

Ett utbildningsprojekt med stöd av MSB för att minska bostadsbränderna i Sverige