Brandskyddsutbildning bostadsrättsföreningar

Målgrupp: Styrelsemedlemmar/ansvariga/fastighetsägare

Föreningen FRIS erbjuder kostnadsfri utbildning till er som sitter med i BRF styrelse eller har annan ansvarsposition i en bostadsrättsförening. Denna utbildning sker med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS med utbildning och information i syfte att minska antalet bostadsbränder inom bostadssektorn. Styrelsemedlemmar och ansvariga i bostadsrättsföreningar har en viktig roll i det förebyggande brandskyddsarbetet. Antalet utbildningar är begränsat.

Utbildningen innehåller följande:

 • Regelverk och statistik
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Vilket ansvar har styrelsen
 • Anlagd brand
 • Reagera och agera
 • Tekniska hjälpmedel.

Tid & plats: Utbildningen genomförs som ett webbinarium på ca 40 minuter.
Målgrupp: Styrelsemedlemmar och ansvariga i BRF-förening/fastighetsägare
Datum: Se datum i formuläret nedan.
Instruktör: Karsten Erichs.
Frågor: Kontakta Gustaf Erichs tel: 0708-334363
Anmälan: Anmälan i formuläret nedan.

  Datum:

  23 februari kl 14.004 mars kl 14.0014 mars kl 17.0024 mars kl 15.0028 mars kl 17.0011 april kl 17.0021 april kl 14.0029 april kl 14.00

  Antal deltagare:

  Namn på deltagare: